Skip to main content

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to produkt, który z założenia ma prowadzić do skutecznego oszczędzania pracownika na swoje przyszłe świadczenie emerytalne. Oszczędzanie to opiera się na dwóch filarach: pracodawca oraz państwo.

Jak działa PPK w praktyce?

PPK do stycznia 2021 roku są stają się obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, zatrudniających poniżej 20 pracowników, z wyjątkiem samozatrudnionych. Dotychczas obowiązek ten miały firmy zatrudniające powyżej tej liczby. Do PPK należy zgłosić pracowników, których zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej i innej umowy o świadczenie usług, w ramach których pracodawca musi uiszczać składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, bowiem PPK o ile jest obowiązkowe dla pracodawcy, o tyle dla pracownika już nie jest. Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane są z trzech źródeł: od pensji pracownika (2%), od pracodawcy (1,5%) oraz z budżetu państwa w postaci jednorazowej składki powitalnej 250 zł oraz dopłaty rocznej 240 zł co rok. Procent liczony jest od pensji brutto uwzględniającej składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowne.

Jak wdrożyć PPK w firmie?

Wdrożenie PPK w systemach ERP odbywa się w kilku etapach. Po pierwsze, należy odpowiednio przygotować zaplecze kadrowe oraz informatyczne umożliwiające wdrożenie PPK oraz rozpowszechnić informację o funkcjonowaniu oraz zasadach PPK wśród swoich pracowników. Po drugie, należy wybrać odpowiednią instytucję finansową, która będzie zajmowała się gromadzeniem oraz inwestowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Następnym krokiem jest zawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK na rzecz osób zatrudnionych z wybraną instytucją finansową. Po wykonaniu wszystkich etapów wdrożenia PPK, można przejść do etapu sfinalizowania całej procedury, czyli terminowego odprowadzania wpłat oraz prawidłowej archiwizacji dokumentacji.

Czy warto wdrażać PPK?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ każdy z pracowników oraz przedsiębiorców ma na ten temat swoją opinię. Na pewno PPK jest jakąś alternatywną opcją umożliwiającą oszczędzanie na dodatkową emeryturę, a także może być skutecznym narzędziem mobilizującym pracownika do świadomego dysponowania swoimi oszczędnościami w przyszłości. Jednak, wdrożenie PPK, może również stanowić kłopot dla pracodawców, którzy nie znają się na przepisach normujących pracownicze plany kapitałowe. Dlatego warto w takiej sytuacji skorzystać z usług comarch Bydgoszcz, dzięki któremu można wybrać dla siebie odpowiednie programy księgowe, dopasowane do PPK oraz systemów ERP w firmie. Comarch partner pomoże dopasować odpowiednią ofertę do profilu i potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.