Skip to main content
 

Programy dla biur rachunkowych

Comarch ERP Optima Płace i kadry

Program Optima Kadry i Płace od Comarch to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich biur rachunkowych, a także przedsiębiorstw. Zapewnia on pełną obsługę kadrowo-płacową, w zgodzie ze wszelkimi obowiązującymi w Polsce przepisami (a także z wprowadzanymi do nich zmianami). Prostota obsługi, szereg przydatnych funkcji, możliwość automatyzacji procesów oraz przyspieszenia pracy sprawia, że jest to rozwiązanie idealne dla każdej firmy. Jeżeli chcesz wprowadzić w swojej firmie program Kadry i Płace, w Bydgoszczy zgłoś się do nas. Jesteśmy partnerem firmy Comarch i już od wielu lat dokonujemy wdrożeń systemów ERP na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Postaw na nowoczesne rozwiązania i przekonaj się osobiście, jak wiele korzyści ma dla Ciebie Comarch Optima Kadry i Płace!

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry umożliwia:

 • możliwość prowadzenia akt pracowniczych – funkcjonalność elektronicznej teczki pracownika (zobacz film)
 • kontrola limitu urlopu wypoczynkowego dla osób podejmujących pierwszą pracę oraz pracowników tymczasowych tak, aby należny za dany miesiąc urlop można było wykorzystać dopiero po upływie miesiąca pracy,
 • kontrola limitu 182/270 dni dla zwolnienia chorobowego w obrębie danego okresu zasiłkowego,
 • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności (zobacz film)
 • generowanie wydruku Zaświadczenia płatnika składek Z–3 z automatycznym ustalaniem okresu dla składników miesięcznych i  okresowych.
 • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią (zobacz film),
 • tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz w aplikacji Comarch ERP HRM,
 • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków (zobacz film, zobacz film) i akordów,
 • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA),
 • kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników,
 • import elektronicznych zwolnień lekarskich,
 • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop,
 • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej),
 • kontrolę limitu 14/30/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego (zobacz film),
 • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
 • rozliczanie nieobecności związanych z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu,
 • automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych,
 • sprawne definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy,
 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych,
 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
 • tworzenie korekt, zarówno dla pracowników jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci (zobacz biuletyn),
 • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców,
 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac,
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje (zobacz film),
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
 • sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS,
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych (zobacz filmzobacz film) oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
 • możliwość odnotowania indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS, (zobacz film)
 • archiwizację wybranych formularzy kadrowych (zobacz film) oraz archiwizację wypłat za wskazany okres,
 • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania.

Moduł Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus posiada dodatkowe funkcje, takie jak:

 • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy, seryjna wypłata dodatku (zobacz film)
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie, udzielanie pracownikowi pożyczek uzupełniających (zobacz film) ,  (zobacz film)
 • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów,
 • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem,
 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie,
 • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych),
 • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy,
 • możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych (zobacz film),
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą,
 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych (zobacz film),
 • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia,
 • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia,
 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, w tym rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny,
 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP,
 • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy,
 • atrybuty – czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji,
 • funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty.

Optima Kadry i Płace – rozwiązanie dopasowane do Twojej firmy

Program kadrowo-płacowy Optima jest dopasowany do potrzeb współczesnego przedsiębiorcy. Producent nie tylko stworzył oprogramowanie łatwe w obsłudze i zgodne z przepisami, ale także zapewnia mu pełne wsparcie. Oznacza to, że korzystając z programu kadrowego Optima, zawsze działasz w zgodzie z prawem i zachodzącymi w nim zmianami.

Comarch Optima Kadry i Płace jest kompatybilny z innymi modułami tego producenta. Dzięki temu możesz stworzyć rozwiązanie szyte na miarę, idealnie odpowiadające potrzebom i specyfice Twojej firmy. Program jest wszechstronny:

 • nalicza i drukuje deklaracje podatkowe,
 • nalicza składki ZUS,
 • zapewnia sprawną obsługę korekt list płac,
 • umożliwia wysyłanie e-deklaracji do Urzędu Skarbowego.

Wybierz to, co najlepsze

Postaw na sprawdzone programy dla biur rachunkowych od Comarch i dołącz do grona zadowolonych klientów. Jako partner tej firmy oferujemy fachową pomoc we wdrażaniu programu Kadry i Płace oraz innych modułów w Bydgoszczy oraz innych miastach województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

Gotowy by zacząć z nami współpracę?