Skip to main content

Ogólne

Nowości

1. Logowanie serwisowe bez pobierania licencji. W Comarch ERP Optima w Chmurze Standard umożliwiono logowanie do programu bez pobierania licencji. Po zaznaczeniu parametru, operator ADMIN uzyskuje pełny dostęp do konfiguracji oraz do wszystkich funkcji serwisowych dostępnych w programie z poziomu Narzędzia.

Zmiany

1. Przycisk wszystko.pl. Z dolnego paska programu usunięto przycisk wszystko.pl .

2. Parametr Wyświetlaj oferty wszystko.pl. Na karcie operatora na zakładce [Ogólne] usunięto parametr Wyświetlaj oferty wszystko.pl.

3. Automatyczne aktualizacje. W przypadku klientów Comarch ERP Optima w Chmurze Standard wyłączono komunikat odnośnie automatycznych aktualizacji oraz usunięto przycisk Ważne aktualizacje.

Poprawiono

1. Kod kontrahenta. W specyficznych przypadkach przy wprowadzaniu na dokumencie kodu kontrahenta zaznaczana była dotychczas wprowadzona wartość. Skutkowało to jej skasowaniem przy wprowadzaniu kolejnych znaków. Działanie poprawiono.

2. Import danych z GUS. Poprawiono wydajność weryfikacji. W szczególnych przypadkach sprawdzenie trwało do kilkudziesięciu sekund.

Kasa/Bank

Nowości

1. Automatyczna wymiana danych z Santander Bank Polska (iBiznes24 Connect). Wprowadziliśmy automatyczną wymianę danych z bankiem Santander. Użytkownicy Comarch ERP Optima korzystający z usługi iBiznes24 Connect banku Santander mają możliwość:

  • pobrania stanu środków na rachunkach bankowych
  • wysłania przelewów krajowych (w tym przelewów MPP i przelewów do ZUS), przelewów podatkowych, zagranicznych, SEPA wraz z ich akceptacją za pomocą kodu SMS, tokena, podpisu kwalifikowanego
  • aktualizacji stanu płatności wysłanych do banku
  • pobrania potwierdzenia transakcji
  • importowania wyciągów i historii rachunku (przelewów)

 

Szczegółowe informacje na temat eksportu/importu przelewów dostępne są w artykule OPT090 – Szybki import i eksport przelewów przez bankowość internetową Santander Bank Polska – iBiznes24.

Zmiany

1. Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek od zaległości w transakcjach handlowych. Od 01.07.2022 roku odsetki te wynoszą 16.00%.

2. Odsetki podatkowe. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nowe wartości odsetek podatkowych. Od 09.06.2022 roku wynoszą one 15.00%, od 08.07.2022 roku 16.00%.

3. Odsetki ustawowe od zaległości. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość odsetek ustawowych od zaległości. Od 09.06.2022 roku wynoszą one 11.50%, od 08.07.2022 roku ich wartość to 12.00%.

4. Diety i ryczałty. W Konfiguracji / Program / Kasa/Bank wprowadziliśmy nową wartość diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, ryczałtu za nocleg , ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej oraz limitu za nocleg . Od 28.07.2022 roku dieta w czasie podróży krajowej wynosi 38 zł, ryczałt za nocleg to 57 zł , ryczałt za dojazd wynosi 7,60 zł, limit wydatków za nocleg wzrósł do 760 zł.

W programie kwoty diety z tytułu podróży służbowej, ryczałtu za nocleg, ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej oraz limit za nocleg podpowiadają się w zależności od daty rozliczenia delegacji. W przypadku, gdy okres delegacji obejmuje 28.07.2022 roku i przy rozliczeniu delegacji mają być zastosowane 2 stawki diet (ryczałtów) proponujemy delegację podzielić na 2 etapy, pierwszy etap do 27.07.2022 roku, drugi od 28.07.2022 roku i w zależności od daty rozliczenie skorygować kwotę diety (ryczałtów).
Przykład
Delegacja trwa od 25 do 30.07.2022, data rozliczenia 30.07.2022.
Etap od 25 do 27.07.2022 – ze względu na datę rozliczenia delegacji program zaproponuje dietę wg stawki obowiązującej od 28.07.2022, możemy ją samodzielnie zmienić z 38.00 zł na 30.00 zł.
Etap od 28 do 30.07.2022 – program zaproponuje dietę obowiązującą od 28.07.2022 (38.00 zł).

5. Preliminarz płatności. Na liście płatności rejestru bankowego obsługującego WebService zmieniono nazwy kolumn. Nowe nazwy to: Data komunikatu z banku, Data wysłania do banku, Komunikat z banku.

Poprawiono

1. Delegacje. Przy zapisie skopiowanej delegacji pojawiał się komunikat o duplikacji numeru. Działanie poprawiono.

2. Lista zapisów kasowych/bankowych. Przy seryjnym dodawaniu zapisów po użyciu klawisza <Tab> następowała zmiana z KW na KP. Działanie poprawiono.