Skip to main content

Korzyści, które płyną ze stosowania zintegrowanego systemu do zarządzania sa ogromne nie tylko w przypadku dużych przedsiębiorstw, ale także małych i średnich firm. Poniżej przedstawiamy wybrane korzyści na przykładzie systemu Comarch ERP Optima – to jedno z najpopularniejszych rozwiązań dostępnych na rynku, realizuje ono potrzeby firm na każdym szczeblu rozwoju.

Magazynowanie

Głównym celem pierwszych systemów ERP (znanych wcześniej jako MRP – material resources planning) była optymalizacja firmowej produkcji poprzez odpowiednie planowanie materiałów oraz zarządzanie stanami magazynowymi. Często małe firmy nie prowadza dużej produkcji, ale ich potrzebą jest zarządzanie magazynem – tu z odpowiedzią przychodzi Comarch ERP Optima z odpowiednimi modułami. Moduły te pozwalają na automatyzację procesu zarzadzania magazynem np. w zakresie kontroli stanów, zawartości (inwentaryzacja, integracja z czytnikami kodów kreskowych czy połączenie z drukarką etykiet). System oczywiście umożliwia konfigurację sposobu rozliczania magazynu (LIFO, FIFO, AVCO).

Sprzedaż i obsługa klienta

Systemy ERP dają możliwość zapomnienia o rozbudowanych i przeważnie nieaktualnych bazach klientów budowanych np. w Excelu, a także o ewidencji działań za pomocą poczty e-mail, w których często można się pogubić. Większość nowoczesnych systemów ERP posiada moduły przeznaczone do zarządzania relacjami z klientami (CRM), usprawniają one sprzedaż i obsługę klienta.

Moduł CRM w Comarch ERP Optima pozwala na ewidencję i planowanie kontaktów z klientami (rozmowy telefoniczne, spotkania i pozostałe interakcje), udostępnia również własnego klienta poczty e-mail, dzięki czemu pełną historię współpracy mamy dostępną w jednym miejscu i zawsze pod ręką. Porządkuje on również zadania czy etapy pracy nad tematami sprzedażowymi. Dzięki integracji ze sklepem internetowym nasza firma korzystając z Comarch ERP Optima ma możliwość rozpoczęcia sprzedaży w internecie bez większych nakładów.

Comarch ERP Optima to narzędzie które pomoże nam także podczas przygotowania i zawierania transakcji. Przy pomocy systemu możemy zweryfikować wiarygodność kontrahenta (połączenie z Krajowym Rejestrem Długów), możemy także przygotować dokumenty handlowe np. oferty, czy faktury. System monitoruje także dokonywane płatności, a w przypadku upływu daty płatności faktury umożliwia skorzystanie z narzędzi windykacyjnych (maile z informacją o płatnościach po terminie, zablokowanie możliwości sprzedaży dla wybranych klientów).

Wreszcie narzędzia Comarch ERP Optima są pomocne w okresie posprzedażowym. Możliwe do przeprowadzenia są ankiety np. badanie satysfakcji klienta z dokonanego zakupu, a także ewidencje zgłoszeń (np. reklamacji) oraz planowanie działań serwisowych.

Zasoby ludzkie (HR)

Wyspecjalizowane oprogramowanie do zarzadzania zasobami ludzkimi jest zazwyczaj kosztowne i mniejsze firmy nie mogą sobie na nie pozwolić. Zatrudnieni pracownicy w małych firmach to takie same potrzeby jak w dużych przedsiębiorstwach tylko w mniejszej skali. Dlatego systemy ERP to dla nich odpowiednie rozwiązanie, bo posiada niezbędne moduły do obsługi HR.

Oprogramowanie Comarch ERP Optima posiada moduły wspierające tematy kadrowo-płacowe, takie jak naliczanie wynagrodzenia, odprowadzanie składek ZUS pracowników oraz zaliczek PIT, a także obsługę absencji pracowników. Wsparcie to polega na częściowej automatyzacji procesów, np. poprzez integrację z systemem Płatnik i e-Deklaracje oraz z urządzeniami rejestrującymi czas pracy.

System pozwala także na odwzorowanie struktury organizacji firmy – niezbędną do obsługi wniosków pracowniczych (np. urlopowych), z którymi również dzięki niemu możemy pracować.

Księgowość i finanse

Wiele polskich firm prowadzi księgowość samodzielnie, bez współpracy z biurami rachunkowymi. System ERP daje możliwość usprawnienia pracy również w tym obszarze. Moduły księgowe Comarch ERP Optima obsługują wszystkie formy księgowości – od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów aż po księgowość kontową. Możliwa jest także ewidencja środków trwałych (razem z naliczaniem amortyzacji). System ERP ma bardzo szerokie możliwości – System Comarch ERP Optima cały czas się rozwija i dzięki swojej ewolucji przez lata posiada sporo rozwiązań. Obecnie jako produkt do obsługi księgowości sprawdzi się w małej i średniej firmie, a także w biurze rachunkowym. (posiada dedykowane funkcje dla biur rachunkowych).

Ogromną zaletą korzystania z tego typu produktu jest pewność, że jest on w 100% zgodny z polskim prawem – w przypadku każdej, nawet najmniejszej zmiany producent zapewnia aktualizację systemu.

Zarządzanie firmą

Ogromną zaletą systemów informatycznych jest to że gromadzą i przetwarzają one dane dzięki którym możemy skorzystać ze zgromadzonej wiedzy i przekuć ją w wymierne korzyści biznesowe. Ta zaleta tyczy się także oprogramowania klasy ERP – jeśli jest ono wyposażone w odpowiednie narzędzia analityczne, czyli np. dashboardy wizualizujące dane, czy kreatory raportów.

Analizy BI to narzędzie wchodzące w skład oprogramowania Comarch ERP Optima. Udostępnia ono ponad 100 gotowych, najbardziej typowych szablonów raportów, które sa elastyczne i możemy je dostosować do naszych potrzeb (zmieniając filtry, czy parametry). Raporty te mają zróżnicowaną formę prezentacji danych, czyli proste tabele lub graficzne wizualizacje. Najważniejsze informacje mogą być ponadto na bieżąco wyświetlane na dashboardzie (pulpicie użytkownika), a bardziej skomplikowane zestawienia cyklicznie wysyłane na jego skrzynkę mailową. Wszystko po to, aby jak najlepiej odzwierciedlać aktualną sytuację firmy, kształtujące się trendy czy stopień realizacji planów.

Takie rozwiązania mogę być stosowane nie tylko przez zarząd firmy i kadrę managerską, ale w zasadzie przez każdego pracownika. Śledzenie wyników oraz statystyk pomaga pracować bardziej świadomie i wspiera podejmowanie właściwych decyzji.

Cała firma korzysta

 Poza korzyściami dla poszczególnych działów w firmie systemy ERP pozytywnie wpływają także na całe przedsiębiorstwo. I nie chodzi tu o kolejne moduły (np. obieg dokumentów – umożliwiający automatyzację i uporządkowanie firmowych procesów decyzyjnych), ale o fakt że mówimy o jednym systemie używanym przez cały personel firmy. Dzięki ERP niemal wszystkie dane wykorzystywane przez przedsiębiorstwo gromadzone są w jednym miejscu.

Znacząco ogranicza to koszty i problemy płynące ze stosowania wielu narzędzi – każde z nich należy bowiem osobno utrzymywać, aktualizować, a także (chcąc, by nasza firma działała efektywnie) zintegrować w celu współdzielenia danych (co zwykle jest bardzo kosztowne).

Kontrolowanie budżetu

Planowanie przyszłych działań to coś bez czego trudno wyobrazić sobie poprawne funkcjonowanie firmy. Odpowiednie zaplanowanie wydatków i przychodów, pracy umożliwia wcześniejsze zadbanie o dostępność materiałów, czy sprzedawanych produktów, a także sprzętu i pozostałych zasobów. Planowanie pozwala zoptymalizować działania firmy i wyeliminować niepotrzebne przestoje, zwłaszcza w produkcji. Comarch ERP Optima daje możliwość sporządzania planów i udostępniania ich kadrze w twojej firmie.

Sieć korzyści – aplikacje internetowe

Coraz powszechniejszy dostęp do Internetu pozwala na zastosowanie aplikacji uruchamianych za pomocą przeglądarki internetowej w wielu obszarach działalności firmy. Wdrożenie elektronicznej obsługi wniosków urlopowych czy internetowego portalu dla klientów to tylko niektóre z możliwości. Tego typu rozwiązania te znacząco przyspieszają pracę, dzięki temu że informacje mogą być wprowadzane do systemu u źródła (samodzielnie przez pracowników lub kontrahentów). Pozwalają także na większą swobodę w dostępie do systemu – nie wymagają bowiem zainstalowania programu klienckiego (do działania wystarcza im przeglądarka internetowa), dzięki temu mogą być uruchamiane na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą programów dla biur rachunkowych.