Skip to main content

Aktualizacja programu Comarch ERP Optima

 • Po zalogowaniu się na Indywidualnej Stronie Klienta wybieramy Comarch ERP Optima -> Aktualne wersje z lewego paska menu.
 • Następnie wybieramy Aktualizacja do nowej wersji… -> Pobierz Program.
 • Następnie klikamy przycisk ,,Download”, aby pobrać aktualizację.
 • Otwieramy pobrany plik. Pojawi się pierwsze okno, którym jest Kreator instalacji — weryfikuje on zawartość pakietu. 
 • Po weryfikacji zobaczymy okno instalacji. Należy kliknąć przycisk ,,Dalej”.
 • Następnie akceptujemy warunki korzystania i gwarancji Comarch ERP Optima.
 • Po sprawdzaniu wymagań systemowych klikamy ,,Dalej”.

 • Instalator jest gotowy, aby zainstalować Comarch ERP Optima. Ponownie przechodzimy ,,Dalej”.

 • Instalowanie Comarch ERP Optima.

 • Po zakończeniu instalacji klikamy ,,Zakończ”.

Konfiguracja baz danych w Comarch ERP Optima

 • W przypadku, gdy po uruchomieniu Comarch ERP Optima wyświetli się komunikat o niezgodności wersji bazy danych z wersją programu, klikamy ,,Tak” i postępujemy zgodnie z poleceniami instalatora.
 • Następnie pojawi się okienko ,,Tworzenie kopii bezpieczeństwa”. Klikamy ,,Dalej”.

 • Wybieramy sposób zapisania kopii bazy danych i przechodzimy ,,Dalej”.

 • Kolejne okienko to ,,Połączenie z serwerem bazy konfiguracyjnej”. 

 • Następnie wybieramy miejsce docelowe pliku kopii bezpieczeństwa.

 • Weryfikujemy kopię bezpieczeństwa i przechodzimy ,,Dalej”.

 • Następnie widzimy okienko ,,Przygotowanie systemu do pracy. Po zakończeniu konwersji baz danych zobaczymy okno logowania do systemu Comarch ERP Optima.

 • Pojawią się ,,Parametry kopii bezpieczeństwa”. Klikamy ,,Zakończ”.