Skip to main content

Split Payment, mechanizm, który od listopada ubiegłego roku jest metodą obowiązkową dla każdego przedsiębiorcy, który dystrybuuje grupami towarów i usług określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług. Jak każdy nowy mechanizm związany ze zmianami wprowadzonymi przez ustawodawcę, split payment stał się nowością, do której należało dostosować możliwości wykorzystywanych już programów rachunkowych w firmie.

Jak działa split payment w systemach ERP?

W skrócie, split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności w praktyce polega na tym, że koszt, który ponosi nabywca za określoną usługę lub towar będzie automatycznie dzieli się na dwie kategorie kosztów: sumę netto oraz kwotę VAT. Jest to znaczna zmiana dla przedsiębiorcy, gdyż dotychczas nabywca jego towarów lub usług wpłacał na jego rachunek bankowy całość kwoty brutto za określony produkt. O ile zmiana ta nie dotyka bezpośrednio nabywcy, ponieważ nie ma to dla niego realnego wpływu – w końcu wpłaca całość kwoty za usługę lub towar, o tyle dla sprzedawcy wpływa na jego dotychczasowe dokonywanie
i otrzymywanie płatności. Teraz, otrzymana kwota od klienta trafia w wartości netto na jego główny rachunek bankowy do tego przeznaczony, a wartość podatku VAT jest przelewana na specjalnie wydzielony do tego rachunek w banku.

Jak wdrożyć zautomatyzowany mechanizm split payment w firmie?

Wiele przedsiębiorców, którzy obowiązkowo musieli zacząć stosować mechanizm podzielonej płatności stanęło przed trudnościami związanymi z odpowiedniem wdrożeniem split payment w firmie. Bowiem wprowadzone zasady polegają m.in. na tym, że bank, w którym przedsiębiorca ma założone  rachunki, automatycznie przy zaksięgowaniu kwoty od nabywcy lub usługobiorcy, przelewa kwotę wartości VAT na osobne subkonto. W praktyce nie wygląda to w tak prosty i bezproblemowy sposób. Do prawidłowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności należy wykorzystywać programy, które zgodnie z nowymi normami pomagają w stosowaniu tego systemu. Niestety część z nich nie działa intuicyjnie i prowadzi do wielu błędów. Na szczęście w tym wypadku, z pomocą przychodzą systemy Comarch ERP, które dostosowały swoje mechanizmy działania do nowych zmian. Wdrożenie split payment w systemach ERP pozwala na szybkie i proste wykonywanie płatności za pomocą metody mechanizmu podzielonej płatności. W programie comarch partner możliwe jest bowiem zaznaczanie na karcie odpowiedniego kontrahenta i wskazanie, że płatności bezpośrednio w systemie z nim kojarzone będą realizowane metodą split payment. Dzięki temu bank
w krótkim czasie otrzymuje informacje, że wartość podatku VAT musi zostać przelana na wyodrębnione subkonto. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom stosowanych w systemach comarch partner, wdrożenie ERP w firmie jest bezproblemowe i bardzo intuicyjne.

Dzięki korzystaniu z systemów ERP comarch Bydgoszcz, firmy korzystające z metody split payment mogą być pewne, że robią to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób w pełni bezpieczny i wygodny.